autumn-Vines.jpgautumn-cows.jpgautumn-fields.jpgautumn-agriculture.jpg

CHOV SKOTU

je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby.

VÝZNAM CHOVU SKOTU

○    Hlavní a nejvýznamnější odvětví živočišné výroby - uzavřený komplex s vazbami

na ostatní odvětví zemědělské výroby, hlavně rostlinou výrobu.

○    Nejnáročnější na investice a spotřebu živé práce

PRODUKČNÍ FUNKCE

○    výživa lidí (44  - 47 % krytí potřeby živočišných bílkovin)

○    zajištění dostatečného množství kvalitních a "bezpečných" potravin

○    zajištění příp. surovin k průmyslovému zpracování

○    produkční funkce plněna - zaměřit se na neprodukční (mimoprodukční)

MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE

- zajistit multifunkční a trvalé a konkurenceschopné zemědělství:

○    udržení krajiny v přirozeném a kulturním stavu

(význam v údržbě a tvorbě krajiny - ekologický způsob hospodaření, využívání TTP,

efektivita pěstování objemných krmiv na orné půdě)

○    životnost venkovského prostoru

○    udržení zaměstnanosti

○    plnění sociálních funkcí

○    zajištění bezpečnosti a jakosti potravin

○    ochrana životních prostředí a zvířat

  • termoregulační schopnost skotu a adaptabilita - rozšíření
  • vysoká konverze živi (i v extenzivních podmínkách výživy)
  • rozdílné chovatelské nároky jednotlivých kategorií skotu  - technologie
  • dlouhý generační interval (nutná kontinuálnost šlechtitelské práce)
  • respektovat biologické požadavky!

MLÉKO

○    vysoká stravitelnost, výživná a biologická hodnota

○    nejlepší konverze živin

○    vyšší rentabilita (než výroba masa)

MASO

○    horší konverze  (x drůbež, prasata)

○    předností - část lze vyrobit z objemné píce

DESIGNED BY A4JOOMLA - POWERED BY MDJAY
TOPlist