autumn-cows.jpgautumn-fields.jpgautumn-Vines.jpgautumn-agriculture.jpg

OLEJNINY

OLEJNINY jsou rostliny hromadící v plodech, semenech nebo jiných částech tuky v takovém množství, že je ekonomické je průmyslově zpracovávat. Patří do různých čeledí a řadí se k nim druhy vytrvalé i jednoleté v ozimých i jarních formách. K vytrvalým druhům patří oliva, která je významnou olejninou v oblasti středozemního moře, palma olejná a kokosovník obecný v oblasti subtropů. V mírném pásmu se pěstují jednoleté druhy. Z čeledi brukvovitých je to hlavně řepka, řepice, hořčice a také některé méně známé druhy, jako ředkev olejná, lnička setá, roketa setá a krambe. Z čeledi hvězdnicovitých je nejvýznamnějším druhem slunečnice roční, podstatně méně se pěstuje světlice barvířská (saflor). K olejninám patří i přadné rostliny, jako len setý, konopí seté a bavlník. Využívá se také mák setý, kukuřičné klíčky, tabákové semeno a skočec. Celosvětově nejvýznamnější olejninou je sója.

Většina olejnin se používá na výrobu oleje pro potravinářské nebo technické účely. Jako krmné komponenty se používají hlavně vedlejší produkty olejářského průmyslu, pokrutiny a extrahované šroty, které slouží jako bílkovinná komponenta krmných směsí. Použití celých semen není příliš časté. Olejniny mohou sloužit také jako pícniny nebo pro zelené hnojení.

Do olejnin patří řepka olejka, slunečnice roční, len olejný. Dále můžeme za olejniny považovat také mák, sezam, z méně známých pak například skočec obecný (skočec habešský) nebo spíše polokulturní lnička. V oblasti středozemního moře roste olivovník evropský, lisováním jeho plodů (oliv) se získává olivový olej.

zdroj: wikipedie, VFU - MVDr. Markéta Tichá, Ph.D, Ing. Petra Vyzínová

DESIGNED BY A4JOOMLA - POWERED BY MDJAY
TOPlist